Γιογκακσεμάμ

σημαίνει την Ευτυχία εδώ στη γη και πέρα απ' αυτήν. Δηλαδή την Ανώτερη Ευτυχία που δεν έχει τέλος. Η ινδική φιλοσοφία διδάσκει τις αρχές της ζωής για την επίτευξη της Ανώτερης Ευτυχίας. Αυτές οι αρχές δοκιμάστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από γενεές επί γενεών, χωρίς ποτέ να μεταβληθούν.

Η σχολή ΓΙΟΓΚΑΚΣΕΜΑΜ σκοπό έχει τη μετάδοση γενικά της ινδικής φιλοσοφίας και ειδικά της Γιόγκα, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Δασκάλου Σρι Τ. Κρισναματσάρυα . Εύχεται να οδηγήσει τους μαθητές σ' ένα δρόμο πνευματικής αναζήτησης, όπως αυτός προτείνεται απ' την ινδική παράδοση.


Σρι Τ. Κρισναματσάρυα


  Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ

Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ

Ο Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ, γεννήθηκε στο Μυσόρ (Ινδία) το 1940, κατάγεται από οικογένεια που τα μέλη της ήσαν, από γενιά σε γενιά, φιλόσοφοι και γιατροί της Αγιουρβέδα. Από νεαρότατη ηλικία, μάθαινε απ' τον πατέρα του, Σρι Τ. Κρισναματσάρυα, σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, την ινδική φιλοσοφία και την Αγιουρβέδα. Ο Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μαντράς. Απ' το 1956, διδάσκει Γιόγκα και ασκεί την Αγιουρβέδα κοντά στον πατέρα του και από το 1970, συνεχίζει την μετάδοση της διδασκαλίας στην Ευρώπη, στη Γαλλική και στην Αγγλική γλώσσα. Το 1999, το Κολέγιο Σανσκριτικής του Μυσόρ, του απένειμε τον τίτλο του Ατσάρυα (Δασκάλου), για την σταθερότητά του στην παραδοσιακή διδασκαλία της ινδικής φιλοσοφίας. Διευθύνει τη Σχολή Γιογκακσεμάμ στην Ευρώπη. Είναι Ισόβιο Επίτιμο Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γιόγκα και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Γιόγκα.

Από οικογενειακή παράδοση ο Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ, ανήκει στην παράδοση της Βισίστα Αντβάιντα, ενός από τους κλάδους της Βεντάντα. Είναι απ' ευθείας απόγονος του Σρι Νάθα Μούνι (9ος αιώνας). Η γνώση της φιλοσοφίας μεταδίδεται από πατέρα σε γιο, στην οικογένεια του Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ, απ' την εποχή του Σρι Νάθα Μούνι, χωρίς διακοπή. Πολλοί απ' τους προγόνους του ήσαν μεγάλοι Δάσκαλοι στα μοναστήρια της Βισίστα Αντβάιντα. Ο πατέρας του, ο παππούς του και οι πρόγονοι από πατέρα ήσαν Δάσκαλοι φιλοσοφίας των βασιλέων της εποχής τους, τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο της Ινδίας.
Ο Σρι Τ.Κ. Σριμπασυάμ, διδάσκει πιστά όπως και πριν απ' αυτόν ο πατέρας του.
Κατάφερε να διατηρήσει την παραδοσιακή διδασκαλία μέσα σε δυτικό περιβάλλον.